Schuldhulpmaatjes

Waarom zijn er schuldhulpmaatjes?

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen en kunnen niet meer aan hun maandelijkse verplichtingen voldoen. In Nederland zijn dat er al meer dan één miljoen. Deze financiële problemen hebben verstrekkende gevolgen en veroorzaken veel menselijk leed.

De overheid bezuinigt fors op de schuldhulpverlening. Er zijn steeds minder professionals die zich hiermee bezighouden, waardoor er een groeiend beroep op de inzet van vrijwilligers gedaan wordt.

Wat is een schuldhulpmaatje?

Schuldhulpmaatjes zijn gecertificeerde vrijwilligers die met goed gevolg de landelijke cursus SchuldHulpMaatje hebben doorlopen en jaarlijks bijgeschoold worden. Ze zijn de steun en toeverlaat van mensen die financieel zijn vastgelopen.

Schuldhulpmaatjes helpen mensen om inzicht in hun financiële situatie te krijgen en zorgen ervoor dat deze mensen niet verder in de financiële problemen komen. Ze proberen het tij op tijd te keren.

Schuldhulpmaatjes ondersteunen mensen die in de schuldsanering zitten en staan hen moreel bij om dat traject succesvol af te ronden.

Welke bevoegdheden heeft een schuldhulpmaatje?

• Praten en ondersteunen waar dat nodig is;
• Samen met de hulpvrager een budgetplan maken;
• Samen met de hulpvrager alles verzamelen wat er aan (officiële) papieren is;
• Samen met de hulpvrager formulieren invullen, maar de hulpvrager ondertekent die zelf;
• Samen met de hulpvrager kleine schulden oppakken en oplossen;
• De hulpvrager stimuleren om dingen in gang te zetten;
• De hulpvrager begeleiden naar de schuldhulp van de gemeente of andere instantie en daar alles voor in orde maken;
• De hulpvrager blijven begeleiden bij een schuldhulptraject als contact tussen hulpverlener en hulpvrager.

Wat mag een schuldhulpmaatje beslist niet doen?

• Uit naam van de hulpvrager informatie opvragen;
• Uit naam van de hulpvrager formulieren invullen en ondertekenen;
• Uit naam van de hulpvrager optreden;
• Schulden van de hulpvrager opvragen;
• Voorstellen doen aan schuldeisers;
• Budgetbeheer toepassen en betalingen doen voor de hulpvrager;
• Een schuldhulptraject opstarten.

Schuldhulpmaatje worden?

Je kunt praktische hulp bieden door orde te scheppen in de administratieve chaos. En je onderschat het geven van morele steun niet. Wie dat aan iemand kan bieden is goud waard. Ben jij zo iemand met een luisterend oor en inlevingsvermogen? Neem dan contact op met de coördinator schuldhulpmaatje.

Voor wie zijn de schuldhulpmaatjes er?

Iedere inwoner van de gemeente Wierden die geholpen wil worden bij het regelen van zijn financiën kan een beroep doen op de Stichting BOWIE. Ras, geloof of levensbeschouwing speelt hierbij geen rol. Ook maakt het niet uit of iemand man, vrouw, alleenstaand of getrouwd is.

Voor hulpvragen kunt u contact opnemen met de coördinator Schuldhulpmaatjes.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook