Privacy

Inleiding

Stichting BOWIE helpt mensen met geldproblemen. Dat kan gebeuren in de vorm van financiële begeleiding door schuldhulpmaatjes of door het bezorgen van een gratis boodschappenmand. Voor een goede, tijdige en effectieve dienstverlening moet Stichting BOWIE kunnen beschikken over relevante persoonsgegevens van deze hulpvragers.
Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Vanaf deze datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Stichting BOWIE vindt het respecteren van iemands privacy erg belangrijk.
In dit document vertellen we u hoe we uw persoonsgegevens verwerken.

Uw persoonsgegevens

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom Stichting BOWIE persoonsgegevens van u verzamelt en verwerkt:

• Als u begeleiding door een schuldhulpmaatje vraagt bij het beheer van uw financiën en/of als u in aanmerking wilt komen voor een boodschappenmand, zullen we u in elk geval vragen naar uw NAW- en andere contactgegevens, geboortedatum, burgerlijke staat en gezinssamenstelling, inkomsten en uitgaven.
• Als u als vrijwilliger voor Stichting BOWIE werkzaam wilt zijn, zullen we uw NAW- en contactgegevens verwerken.
• Als u een donatie aan Stichting BOWIE wilt doen, verwerken we onder andere uw NAW- en contactgegevens, uw bankrekeningnummer en of u als donateur anoniem wilt blijven of niet.
• Als u leverancier bent van Stichting BOWIE, verwerken we uw NAW- en contactgegevens en eventueel uw bankrekeningnummer.

Stichting BOWIE draagt zorg voor zorgvuldige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij de voorschriften van de privacywetgeving strikt nagevolgd worden. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. In de meeste gevallen betekent dit, dat de gegevens bewaard blijven zo lang u van onze diensten gebruik maakt of bij ons betrokken bent. We delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit voor de dienstverlening noodzakelijk is en/of we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en misbruik ervan door onbevoegden zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden.

Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u recht op inzage van uw persoonsgegevens die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht uw gegevens te laten wijzigen als we ze niet correct geregistreerd hebben. Ook hebt u het recht om van de bij ons bekend zijnde gegevens een kopie te krijgen.
Als uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld en/of verwerkt zijn, worden ze uit de administratie verwijderd. Als u vindt, dat we uw gegevens onjuist verwerkt hebben, hebt u het recht ons daarop aan te spreken. Dit geldt ook, als u vindt dat we uw persoonsgegevens niet voldoende (snel) uit onze database verwijderd hebben. We zullen uw persoonsgegevens dan alsnog verwijderen zodat ze niet langer bij ons bekend zijn.
Op grond van de AVG hebt u de mogelijkheid om de verwerking van uw persoonsgegevens door ons tijdelijk stil te laten zetten. Dit is het recht op beperking. We mogen uw gegevens dan slechts beperkt verwerken.
Onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens door het recht van verzet in te roepen. Dit is onder meer mogelijk als u bezwaar hebt tegen verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van direct marketing of statistisch onderzoek.

Sociale media

Op de website http://bowie.nu worden geen persoonsgegevens van bezoekers bekeken of bewaard. We maken geen gebruik van cookies. Ook wordt geen gebruik gemaakt van Google Analytics om het websitebezoek te analyseren. Er wordt alleen bijgehouden hoe vaak een webpagina bezocht wordt, maar de bezoekers blijven anoniem.
Stichting BOWIE maakt gebruik van Facebook en heeft daar een eigen account om nieuwtjes en tips met u te delen. U kunt ons hier volgen en onze berichten liken, maar dat hoeft niet. Als u dat wel doet, gaat u akkoord met de privacy voorwaarden van Facebook. Het is aan te bevelen kennis te nemen van deze voorwaarden.

Vragen & klachten

Als u na het doorlezen van deze verklaring:

• iets niet duidelijk is over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan,
• gebruik wenst te maken van een van uw hierboven beschreven rechten,
• een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons,

neem dan per e-mail contact met ons op via info@bowie.nu.
Dat kan ook door een brief te sturen naar correspondentieadres: Kamillelaan 1, 7541 CV  Wierden.

Mochten we samen niet tot een passende oplossing kunnen komen, dan hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Dit is de instantie die toezicht houdt op de naleving van de AVG. We verwijzen u hiervoor naar de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Privacy- en cookieverklaring van Stichting BOWIE
Datum: 25-05-2018

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook