Bowie in het nieuws in 2016

Mariaschool reikt cheques uit aan goede doelen

Het is al weer even geleden, de kerstmarkt op de Mariaschool in Wierden. Maar begin februari 2016 is de opbrengst van deze kerstmarkt, dankzij de vele bezoekers ruim 1580 euro, verdeeld over de goede doelen, te weten Stichting Make a Wish, Stichting Bowie voor boodschappenpakketten voor vluchtelingen en de Mariaschool zelf.

Bron: De Driehoek/De Wiezer, 17 februari 2016

Mogen wij u om een boodschap sturen?

De Boodschappenmand van de Stichting Bowie blijft nodig, elke twee weken weer, voor een kleine veertig gezinnen in Wierden en Enter. Deze gezinnen hebben te weinig inkomen om voldoende te kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften voeding en kleding. Het is een grote stap voor deze mensen om hulp te vragen, omdat in een intakegesprek en het halfjaarlijkse evaluatiegesprek alle gezinsfinanciën worden bekeken. Dit is nodig om te kunnen beoordelen of een gezin voldoet aan de criteria die voor het krijgen van boodschappen zijn opgesteld. De criteria staan op de website www.bowie.nu. Voor het kopen van deze basisboodschappen is rond de veertig duizend euro per jaar nodig. Gelukkig wordt de Stichting Bowie door veel particulieren, kerken, bedrijven en fondsen gesteund. Toch is de jaarlijkse inzameling bij de supermarkten in Wierden en Enter een onmisbaar onderdeel van het jaarbudget. Daarom staan de vrijwilligers van Bowie op zaterdag 16 april weer bij Albert Heijn in Wierden en Enter, Emté in Enter en Coop en Jumbo in Wierden. De vrijwilligers zullen u vragen of u samen met uw eigen boodschappen iets extra af wilt rekenen voor de Boodschapenmand. U kunt kiezen uit een waardebon van € 2.00, € 5.00 of € 7.50 als steun voor de gezinnen die het heel hard nodig hebben. De fleurige waardebonnen zijn beschikbaar gesteld door Marcel Löwik van Microform Drukwerkspecialisten, Bedrijvenpark Twente. Het motto van Bowie is: samen lukt ‘t … Mogen de vrijwilligers weer op u rekenen?

Bron: De Driehoek/De Wiezer, 17 februari 2016

Koningin Máxima in Leiden

Waardering voor jubilerend SchuldHulpMaatje

Hare Majesteit Koningin Máxima besloot haar bezoek aan onze eerste jubileumviering op 17 februari met een warme en bemoedigende toespraak. De Koningin sprak haar waardering uit voor de belangeloze en deskundige inzet van al onze vrijwilligers, overal in het land. In haar aanwezigheid werden de vrijwilligers van het eerste uur bij SchuldHulpMaatje in het zonnetje gezet. Voor wie met haar op de foto mocht gaf dat de dag natuurlijk een gouden randje. Voorafgaand aan haar bezoek aan ons jubileumfeest, sprak Koningin Máxima in besloten kring met hulpvragers, maatjes, bestuursleden en samenwerkingspartners.

Jubilerende vrijwilligers ontvingen uit handen van Carla van der Vlist, voorzitter van SchuldHulpMaatje Nederland, een pen met inscriptie en oorkonde. Over enkele weken ontvangen de coördinatoren per post de oorkondes van jubilarissen die er vandaag niet bij konden zijn. Een herinneringspenning hoort ook bij deze blijk van waardering. Momenteel wordt de penning nog geslagen. Vanaf nu stuurt het Landelijk Servicepunt per kwartaal deze erepenningen voor jubilarissen naar de coördinatoren. De vrijwilligers die vandaag in het zonnetje zijn gezet ontvangen deze dan ook alsnog.

Bron: Nieuwsbrief SchuldHulpMaatje, februari 2016

Loading...

 

Actie voor gratis boodschappenpakketten bij EMTÉ

Bij supermarkt EMTÉ in Enter kun je weer sparen voor een gratis boodschappenpakket.

Net als in voorgaande jaren wil de stichting BOWIE hierbij graag een beroep op u doen: als u deze zegels zelf niet spaart of als u zegels en/of halfvolle spaarkaarten overhoudt, wilt u deze dan voor ons bewaren? Dan wisselen wij ze allemaal tegelijk in. Zo kunnen we met z’n allen weer een mooi aantal pakketten bij elkaar sparen.

Op deze wijze heeft de stichting BOWIE vorig jaar in Enter en Wierden zo’n 80 pakketten mogen thuisbezorgen bij gezinnen die het toen financieel erg moeilijk hadden. Dat hopen we dit jaar weer te kunnen doen. De mensen zullen er vast en zeker erg blij mee zijn.

Als u lid bent van een kerkgenootschap, kunt u de zegels en spaarkaarten bij uw eigen kerk in de daarvoor bestemde bussen deponeren.

U kunt ze ook in de brievenbus doen bij een van de Enterse bestuursleden. Hun adressen zijn:

  • Daalakkers 2, 
  • Goorseweg 26 of
  • Dr. J. Veldhuijzen van Zantenstraat 56.

Mogen we weer op uw medewerking rekenen? Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

Vrijwilligersavond

De vrijwilligersavond die gehouden werd op maandag 19 januari jl. in het Ontmoetingscentrum van de Gereformeerde kerk in Wierden, is goed bezocht. Het bestuur had de vrijwilligers voor een gezellig samenzijn uitgenodigd als waardering voor alle getoonde inzet in het afgelopen jaar. Naast de schuldhulpmaatjes en hun coördinator waren ook de inkopers, inpakkers en bezorgers van de boodschappenmand aanwezig.

Voorzitter Henk Weiden vertelde in zijn toespraak het een en ander over de boodschappenmand. Hoe dit werk gesteund wordt door particulieren, scholen, kerken, sportverenigingen, de Lionsclub, Rotary, het bedrijfsleven en andere stichtingen, zoals Mensen voor Mensen met de illegale haringparty. Prachtig, dat BOWIE zoveel steun en sympathie ontvangt van de inwoners van Enter en Wierden.

Vervolgens benadrukte Henk Weiden nog maar eens dat vrijwilligers in het algemeen niet betaald worden. Dat komt niet omdat ze waardeloos zouden zijn maar omdat ze onbetaalbaar zijn. En zo is het maar net. BOWIE telt momenteel zo’n 50 van die onbetaalbare vrijwilligers; allemaal werkers tegen armoede, aldus de voorzitter. Er is wel eens becijferd, dat BOWIE op jaarbasis zo’n € 100,000,- bijdraagt aan de armoedebestrijding in de gemeente Wierden.

Jaap Krikke vertelde het een en ander over het werk van de schuldhulpmaatjes, waar hij coördinator van is.

Wethouder Rik Schasfoort vertegenwoordigde van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden en bedankte de mensen van BOWIE voor al het werk dat in de afgelopen tijd weer door hen verzet is.

Contactadressen

Correspondentieadres:

Stichting BOWIE
Kamillelaan 1
7641 CV  Wierden
info@bowie.nu

Bankrekeningnummer:
NL42RABO0170846563 t.n.v. Stichting Bowie


Coördinator
Schuldhulpmaatjes

Tel: 06 - 10 04 33 80
coordinator@bowie.nu

Coördinator Boodschappenmand

Tel: 0546 - 57 33 08
bsm@bowie.nu


Vertrouwenspersoon

Dr. H.E. Stiggelbout
(voormalig huisarts te Wierden)
vp@bowie.nuFacebook